Polityka prywatności

I Wstęp

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep www.majesso.pl

2. Administratorem Danych Osobowych jest MAJES Bartosz Majewski, Łężyca - Apartamentowa 29, 66-016 Zielona Góra, REGON 080312510, NIP 9730947142.

3. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności prosimy o kontakt pod adresem MAJES Bartosz Majewski, Łężyca - Apartamentowa 29, 66-016 Zielona Góra, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:  biuro@majesso.pl

II Zbierane dane osobowe

1. W trakcie rejestracji Konta w Sklepie internetowym zbierane są następujące dane osobowe:

  • Imię i nazwisko
  • Adres zamieszkania
  • Adres dostawy
  • Numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego
  • Adres e-mail

2. Podczas korzystania ze stron Sklepu pobierane są również automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).

III Wykorzystywanie danych osobowych

1. Podczas rejestracji Konta w Sklepie dane osobowe Klientów wykorzystywane są w celu:

  • utworzenia indywidualnego Konta Klienta
  • zarządzania tym kontem
  • umożliwienia dokonania zakupów w Sklepie
  • realizacji zamówień oraz ich doręczenia

IV Dostęp do danych

1. Dostęp do danych osobowych zbieranych przez Sklep internetowy mają jedynie uprawnieni pracownicy firmy MAJES Bartosz Majewski.

2. Wszystkie wrażliwe dane, w tym dane osobowe chronione są przez bezpieczne połączenie SSL. Zapewniamy pełne bezpieczeństwo wszystkim klientom sklepu.

 

3. Gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane dane osobowe pozyskane od Klientów przez sklep internetowy MAJESSO.pl są bezpieczne i nie są w żaden sposób przekazywane osobom trzecim.

4. Dane osobowe mogą być jedynie udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

5. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w sklepie są przetwarzane przez Sklep wyłącznie w celu realizacji zamówień. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

V Zabezpieczanie danych

1. Dane osobowe w firmie MAJES Bartosz Majewski, są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

2. Firma MAJES Bartosz Majewski, stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją.

3. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie utracił hasło dostępu, Sklep umożliwia wygenerowanie nowego hasła do konta. Służy do tego funkcja "przypomnij hasło" w sklepie. Drugi sposób to przesłanie na adres e-mail: biuro@majesso.pl informacji z prośbą o wygenerowanie nowego hasła do Konta. Nowe hasło zostanie przesłane użytkownikowi na podany adres e-mail podczas rejestracji w Sklepie. 

4. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 licpa 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 28 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). Administrator danych osobowych oświadcza, iż jest podmiotem zgłoszonym do GIODO (nr księgi: 127184).