apteczka

Praca ratownika medycznego z pewnością nie należy do najłatwiejszych zawodów. Jest ona bardzo ciężkim, trudnym i bardzo wymagającym zawodem. W wielu przypadkach taka praca może okazać się również niewdzięczna. Zawód sam w sobie jest dużym obciążeniem psychicznym, znak sama świadomość, delektujemy ludzkie życie, może nam to wszystko wynagrodzić. Jeżeli interesuje Cię ten zawód, dzisiaj przekonasz się, jak zostać ratownikiem medycznym. Zaczynamy! 

Przeczytaj też: https://www.zawody.pl/jak-zostac-ratownikiem-medycznym/

Kiedy możemy zostać ratownikiem medycznym?

O tym, kto może zostać taką osobą i jakie wymogi musimy spełniać, żeby móc podjąć pracę na takim stanowisku, decyduje ustawa z dnia 8 września 2006 roku o państwowym ratownictwie medycznym. Co zawarte jest w treści takiej umowy?

Ratownicy medyczni i ratownicy

,,Art. 10.

Zawód ratownika medycznego może wykonywać osoba, która:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie tego zawodu;

3) wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania tego zawodu;

4) spełnia następujące wymagania:

a) ukończyła studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne lub

b) ukończyła publiczną szkołę policealną lub niepubliczną szkołę policealną o uprawnieniach szkoły publicznej i posiada dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego „ratownik medyczny”, lub

c) posiada dyplom wydany w państwie innym niż: państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacja Szwajcarska lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny z dyplomem uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzającym tytuł zawodowy ratownika medycznego, lub

d) posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego nabyte w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumieniao Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim ObszarzeGospodarczym, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą zdnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwachczłonkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych.’’

Praca ratownika medycznego – na czym polega?

Odpowiedź na to pytanie również znajduje się w treści Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Zgodnie z nią: 

,,Art. 11.

1. Wykonywanie zawodu ratownika medycznego polega na:

1) zabezpieczeniu osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowaniu działań zapobiegających zwiększeniu liczby ofiar i degradacji środowiska;

2) dokonywaniu oceny stanu zdrowia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i podejmowaniu medycznych czynności ratunkowych;

3) transportowaniu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;

4) komunikowaniu się z osobą w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i udzielaniu jej wsparcia psychicznego w sytuacji powodującej stan nagłego zagrożenia zdrowotnego;

5) organizowaniu i prowadzeniu zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych.’’

Zobacz też: http://www.zabobon.pl/ratownik-medyczny-ile-zarabia/ 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here